Objavljeno

Sport i „rekreacija“

Sport i „rekreacija“

Zašto su sportaši produktivniji ljubavnici? Tjelesna aktivnost povećava zanimanje za seks, ubrizgava energiju i snagu za spolnu aktivnost i čini čovjeka privlačnijim okolini, a što je najvažnije, čini ga privlačnijim samom sebi! Vježbanje je jedina aktivnost koja sveobuhvatno djeluje na sve aspekte seksualnog života – od predodžbe o sebi i poželjnosti u tuđim očima preko libida do spolne moći i kapaciteta za uživanje. Jedno je istraživanje pokazalo da 88 posto žena koje vježbaju pet puta tjedno sebe ocjenjuje boljim ljubavnicama. Bilo njihovo zapažanje realno ili ne, pozitivna percepcija vlastitih sposobnosti znak je većeg osobnog zadovoljstva seksom i životom uopće.

Tempirajte seks nakon sporta!

U prvih pet minuta poslije vježbe, učinak na seksualno uzbuđenje je mali, jer je organizam zauzet opskrbom napregnutih mišića krvlju. No, zato je učinak velik između 15 i 30 minuta nakon vježbe. Bavite li se rekreacijom u kontinuitetu, vaša će spolna nadražljivost postupno rasti, pa nećete ovisiti o jednoj seansi.

Poticajna veza između vježbanja i seksa uočljiva je i kod muškaraca. Istraživanje objavljeno u reviji Archives of Sexual Behaviour otkrilo je da je kod prethodno neaktivnih muškaraca došlo do poboljšanja i bogaćenja spolnog života pošto su se počeli baviti aerobnim vježbama po jedan sat dnevno između tri i pet puta tjedno.

Ako se planirate (više) seksati, nema opravdanja za izbjegavanje sporta, jer ako ste sposobni za jedno, sposobni ste i za drugo!

Pišu A. Tenžera i O. Podnar