Uvijeti i odredbe

OPĆA PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA

INTERNETSKE STRANICE I INTERNETSKE KUPOVINE

 

I.POGLAVLJE: OPĆENITO

 

Podaci o trgovcu

CANDEO PHARM D.O.O.

Sjedište: Slobodna zona Jankomir 25c

Direktor: Tamara Tarle

Matični broj: 04649451

OIB: 43793186259

Adresa elektroničke pošte:

info@epimen.hr

 

PREDMET

Članak 1.

Ova opća pravila i uvjeti vrijede za sve korisnike internetske stranice. Ulazom na internetsku stranicu korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim općim pravilima i uvjetima te je u cijelosti s njima suglasan. U slučaju bilo kakvog kršenja ovih općih pravila i uvjeta, CANDEO PHARM d.o.o. ima pravo upotrijebiti sva pravna sredstva za otklanjanje prekršaja.

Ova Opća pravila predstavljaju predugovornu obavijest kada ugovor o kupoprodaji sklapa potrošač, odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji sa društvom CANDEO PHARM d.o.o. u svojstvu prodavatelja.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

 

ODREĐIVANJE POJMOVA I KRATICA

Članak 2.

Pojmovi i kratice imaju sljedeće značenje:

 • IT (Internet Trgovina): internetska stranica i internetska trgovina BILLIARD-PLUS na domeni www.billiard-plus.hr i pridruženim poddomenama ;
 • OPU (Opća pravila i uvjeti): opća pravila i uvjeti korištenja internetske stranice i prodaje (kupnje) proizvoda putem ITI. OPU su dostupni te se mogu pohraniti i reproducirati u PDF obliku klikom na poveznicu OVDJE.
 • BILLIARD-PLUS ima pravo prema vlastitoj procjeni bilo kada (povremeno) promijeniti OPU (promjena je vidljiva iz datiranja verzije). Svako daljnje korištenje internetske stranici znači prihvaćanje najnovije verzije OPU;
 • korisnik: osoba koja posjeti, odnosno koristi IT, bez obzira na registraciju;
 • kupac: fizička ili pravna osoba koja preda narudžbu i/ili izvrši kupnju proizvoda putem IT;
 • potrošač: svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti;
 • poslovnica/prodavaonica: je prodajno mjesto CANDEO PHARM d.o.o.;
 • upravitelj IT i/ili pružatelj usluge i/ili prodavatelj i/ili CANDEO PHARM d.o.o.: društvo CANDEO PHARM d.o.o.
 • osobni podaci: su podaci definirani propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. CANDEO PHARM d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke koje  dobije preko internet stranice IT, odnosno od posjetioca Internet stranice putem kolačića, podatke koje dobije od kupaca internet trgovine, podatke registriranih korisnika IT, te podatke komentatora na internet stranici.

 

II.POGLAVLJE: KORIŠTENJE INTERNETSKE STRANICE

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Članak 3.

Internetsku stranicu IT koristite na vlastitu odgovornost.

BILLIARD-PLUS omogućuje korištenje internet stranice na najbolji mogući način. CANDEO PHARM d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne probleme u radu stranica i usluga. CANDEO PHARM d.o.o. ne može jamčiti da korištenje web stranice neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu ili privremeno nedostupan.

CANDEO PHARM d.o.o. ni na koji način nije odgovoran za štetu koju korisnik može pretrpjeti korištenjem internet stranice epimen.hr kao ni njezinih poddomena. Autori i druge fizičke ili pravne osobe uključene u stvaranje, proizvodnju i distribuciju epimen.hr  web stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja iste.

CANDEO PHARM d.o.o. nema nadzor nad sadržajem internetskih stranica trećih osoba, uslugama ili proizvodima koji su dostupni na internetskim stranicama trećih osoba. CANDEO PHARM d.o.o. ne odgovara za nikakvu neposrednu ili posrednu štetu ili za gubitak koji nastaje kao posljedica korištenja internetskih stranica trećih osoba. Korisnik sam preuzima svu odgovornost kada odluči slijediti preusmjeravanja, odnosno poveznicama koje vode do internetskih stranica trećih osoba.

CANDEO PHARM d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne ograničeno na bilo koju posebnu, kažnjivu, posrednu, slučajnu ili bilo kakvu posljedičnu štetu, koja proizlazi iz, ili je u bilo kakvoj vez sa viruse koji mogu zaraziti vaše računalo, telefon, tablet, opremu ili drugu imovinu zbog pristupa, korištenja ili pretraživanja ove internetske stranice ili prijenosa bilo kojeg gradiva, podataka, teksta, slika, video snimaka ili zvuka s internetske stranice. Isto tako, CANDEO PHARM d.o.o. nije odgovoran za njihov gubitak koji bi mogao nastati korištenjem internetske stranice IT.

 

ZLOUPOTREBA STRANICE

Članak 4.

Kao uvjet za korištenje internetskih stranica IT korisnik izjavljuje i potvrđuje da neće koristiti internetske stranice u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim OPU. IT nije dozvoljeno koristiti na bilo koji način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili ograničiti rad internetskih stranica ili zadirati u korištenje internetskih stranica od strane drugih korisnika. Nije dozvoljeno bilo kakvo prikupljanje ili pokušaj prikupljanja sadržaja ili podataka koji nisu izričito dostupni od strane IT.

 

AUTORSKA PRAVA

Članak 5.

Internetska stranica je autorski zaštićena, sva prava su pridržana. Svi sadržaji IT, uključujući i OPU, internetski tekst, oblikovanje i slike vlasništvo su društva CANDEO PHARM d.o.o. ili ih društvoCANDEO PHARM d.o.o. koristi na temelju dobivene licence. Sadržaj IT ne smije se reproducirati, ponovno objavljivati ili distribuirati bez dozvole društva CANDEO PHARM d.o.o. ili prvotnog vlasnika autorskih prava.

 

UPORABA IT, REGISTRACIJA i KORISNIČKI RAČUN

Članak 6.

IT usluge (korištenje internetske stranice i kupnja putem interneta) možete koristiti kao registrirani IT član ili bez registracije. Registracija nije uvjet za kupovinu putem interneta ili korištenje internetske stranice.

 

Članak 7.

Možete se registrirati za korištenje IT usluga. Mogu se prijaviti fizičke osobe starije od 18 godina.

Registracija znači stvaranje korisničkog računa (profila) koji omogućuje provjeru identiteta.

Registracija je moguća na sljedeće načine:

 • putem e-pošte: u aplikaciji korisnik daje sljedeće osobne podatke: ime i prezime, adresu e-pošte (korisničko ime), broj telefona, adresu u svrhu stvaranja korisničkog računa (profila), što omogućuje i provjeru identiteta. Identitet se potvrđuje potvrdnom porukom na odgovarajuću e-adresu,
 • registracijom se stvara korisničko ime (koje je jednako poslanoj e-pošti) i dobiva se lozinka koja se dodjeljuje automatski. Zaporku korisnik može promijeniti kasnije. Lozinka je tajna i korisnik je ne smije otkriti trećim stranama.

Korisničkom računu se naknadno pristupa prijavom. Prijava na korisnički račun znači da možete unijeti samo unosom korisničkog imena i lozinke.

Korisnik je dužan dati točne i potpune podatke; korisnik je dužan ažurirati promjene podataka na korisničkom računu (“POSTAVKE RAČUNA”).

Korisnik je dužan osigurati da s korisničkim računom upravlja sam ili preko osobe ovlaštene u njegovo ime te je odgovoran za narudžbe  pod njegovim korisničkim računom.

U slučaju sumnje na zlouporabu korisničkog računa, korisnik je dužan o tome odmah obavijestiti davatelja usluga pozivom na telefonski broj 091/663-6566. Korisničkom računu se naknadno pristupa prijavom.

Korisnički račun može se zatvoriti u bilo kojem trenutku u skladu s uputama na web stranici (“ZATVARANJE RAČUNA”) ili slanjem zahtjeva za zatvaranje korisničkog računa na kontakt adresu info@epimen.hr. Dokaz o identitetu mora se dostaviti u pisanom obliku. Nakon potvrde zatvaranja korisničkog računa od strane CANDEO PHARM d.o.o. -a, korisnički račun se briše u skladu s propisima zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

III.POGLAVLJE: KUPOVINA PROIZVODA

 

CIJENE

Članak 8.

Cijene su navedene u €  te sadrže porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene ne uključuju troškove povezane s dostavom proizvoda. Cijene vrijede za internetske kupnje putem IT.

Cijene nemaju unaprijed određeno razdoblje valjanosti te se bilo kada mogu mijenjati bez posebne prethodne obavijesti.

Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili neće doći do sklapanja ugovora.

Akcijske cijene su posebno naznačene te vrijede za vrijeme objave u IT.

 

NAČINI PLAĆANJA

Članak 9.

Načini plaćanja su:

 

 • gotovinom prilikom preuzimanja (pouzećem) kod dostave.

Upozorenja:

 

 • sve uplate bit će izražene u hrvatskoj valuti (€). Naplaćeni iznos na vašem računu debitnim, odnosno kreditne kartice pretvara se u lokalnu valutu prema tečaju udruga kreditnih kartica.

 

NAČINI DOSTAVE

Članak 10.

Načini isporuke na području Republike Hrvatske su:

 • dostava na kućnu adresu koju provodi CANDEO PHARM d.o.o. u vlastitoj režiji ili preko ugovornih partnera. U slučaju dostave troškovi prijevoza, poštarina ili mogući drugi troškovi vezani uz to nisu uključeni u cijenu proizvoda. poštarina (trošak otpreme) računa se po cjeniku dostavne službe. O visini troškova dostave kupac je upoznat prije potvrde predaje narudžbe s izdvojenim prikazom iznosa ovih troškova.

Za dostavu izvan područja Republike Hrvatske korisnik može poslati zahtjev pružatelju usluga, tako da on pripremi ponudu za takvu isporuku, uključujući rok i trošak ove isporuke.

Proizvodi se obično dostavljaju u roku 3-7 radnih dana od datuma prijema „potvrde o narudžbi“, osim u slučajevima izvanrednih okolnosti, o čemu će CANDEO PHARM d.o.o. posebno obavijesti kupca putem adrese e-pošte, uključujući i predviđeni rok dostave. S obzirom na neizvjesnost raspoloživosti proizvoda i/ili nemogućnosti utjecaja na izvanredne okolnosti (primjerice, promjena epidemioloških mjera) moguć je i dulji rok dostave od procijenjenog roka ili vremenskog okvira danog prilikom narudžbe. Nastojimo sve Vaše narudžbe isporučiti u što kraćem roku, a obvezujemo se isporučiti proizvode u krajnjem roku od 6 mjeseci. CANDEO PHARM d.o.o. ne preuzima odgovornost za štetu koja bi mogla nastati zbog dužeg roka isporuke, osim u slučaju namjere ili krajnje nepažnje .

 

DETALJNIJE O DOSTAVI

Članak 11.

Proizvodi će biti dostavljeni na adresu koja je u narudžbi navedena kao „adresa za dostavu“. Za dostavu narudžbe na adresu mora biti osiguran pristup dostavnog vozila neposredno do lokacije navedene na narudžbi te osigurana mogućnost parkiranja dostavnog vozila na ovoj lokaciji. Dostave proizvoda u pravilu se provode u prijepodnevnom terminu. Naručene proizvode kupac je dužan preuzeti u određenom satu i danu na adresi za dostavu. U slučaju da kupac ne preuzme robu u dogovorenom vremenu te je potrebna ponovna dostava, kupcu se obračunaju dvostruki troškovi dostave. Dostava se ponavlja isključivo po dogovoru s kupcem i uz plaćanje ponavljanja dostave unaprijed. CANDEO PHARM d.o.o., odnosno njegov ugovorni izvođač dostave zadržava pravo na primjeren način provjeriti identitet primatelja proizvoda (kupca) – npr. uvidom u javne isprave.

U slučaju dostave u stambenu zgradu ili kuću paket se dostavlja do ulaznih vrata zgrade ili kuće.

Proizvodi će biti zapakirani i zaštićeni tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Preporuča se da kupac pošiljku pregleda pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave, te da ih odmah reklamira dostavnom radniku koji je robu isporučio, odnosno odbije preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac prilikom preuzimanja robe potpisuje otpremnicu i na otpremnici navodi sve primjedbe vezane uz dostavu (oštećenje ambalaže, manjak i sl.) te je tada predaje dostavljaču, koji će je uzeti kao potvrdu o dostavi / preuzimanju.

Ako se prilikom preuzimanja pošiljke utvrdi da je pošiljka (paket) ili proizvod oštećen, u njemu nedostaje sadržaj ili su vidljivi znakovi otvaranja, preporuča se da kupac odmah pokrene postupak reklamacije neposredno kod dostavljača , a u slučaju isporuke od strane CANDEO PHARM d.o.o.-a putem adrese e-pošte info@epimen.hr

U slučaju naručivanja više proizvoda, naručena roba može se isporučiti u nekoliko pošiljki s ciljem brže isporuke. Trošak takve dostave naplaćuje se samo jednom. Svaka pošiljka ima svoj vlastiti (zasebni) broj za praćenje.

POSTUPAK NARUČIVANJA

Članak 12.

Naručivanje se odvija na hrvatskom jeziku. Proizvodi se biraju i naručuju iz popisa proizvoda na IT. Svi proizvodi su dostupni do prodaje zaliha.

Tijek postupka:

 1. „STAVI U KOŠARICU“

Korisnik odabere željeni proizvod klikom na ikonu „stavi u košaricu“.

Prije završetka kupnje korisnik je preusmjeren na postupak registracije ili prijave, ili prijave , odnosno zamoljen je da pošalje podatke potrebne za izvedbu narudžbe, i to:

 • adresu prebivališta (ulica, broj ulice, broj pošte, mjesto, država),
 • adresu za isporuku (ulica, broj ulice, broj pošte, mjesto, država),
 • telefonski broj,
 • ostale podatke vezane uz kupnju,

(u nastavku svi su navedeni podaci također jednoznačno nazvani „podaci o kupcu“).

Prije predaje narudžbe prikazat će se skica narudžbe, pripremljene za predaju, na način da korisnik može provjeriti točnost unesenih podataka, odnosno primijetiti moguće pogreške te ispraviti, tj. promijeniti podatke vezane uz narudžbu (količina i vrsta proizvoda, podaci o kupcu, način i mjesto dostave).

 

 1. „POTVRDI NARUDŽBU“

Klikom na ikonu „NARUČITE“ (narudžba s obvezom plaćanja) korisnik izjavljuje da u potpunosti razumije te je suglasan sa OPU, da ima odgovarajuću poslovnu sposobnost za sklapanje kupoprodajnog ugovora (odnosno da mu ona nije bila ograničena ili oduzeta).

Nakon potvrde narudžbe, kupac odabire način plaćanja.

Klikom na „NARUČITE“ odnosno potvrdom odabranog načina plaćanja, narudžba je poslana informacijskom sustavu pružatelja usluge.

 

 1. „PRIMLJENA NARUDŽBA/NARUDŽBA U OBRADI“

Nakon potvrde narudžbe kupac prima na poslanu adresu e-pošte obavijest „potvrda o primitku narudžbe/narudžba u obradi“, tj. da je narudžba uspješno predana u informacijski sustav pružatelja usluge. Pravni status primljene narudžbe je „ponuda“ i ne obvezuje pružatelja usluge na osiguravanje, odnosno isporuku naručenih proizvoda sve dok narudžba (ponuda) nije prihvaćena od strane pružatelja usluge.

Primljenu narudžbu pružatelj usluge pregledava i provjerava mogućnost isporuke naručenog proizvoda te obavještava  kupca o daljnjem statusu narudžbe i predviđenom roku dostave (obrada narudžbe). Primljene narudžbe obrađuju se u radnom vremenu od ponedjeljka do petka prema redoslijedu zaprimljenih narudžbi, odnosno prema planiranim vremenskim terminima za preuzimanje proizvoda.

Pružatelj usluge može nazvati kupca na njegov telefonski broj za kontakt, s ciljem osiguravanja točnosti isporuke (npr. da dogovore odgovarajuće rješenje ukoliko se proizvod ne može isporučiti), odnosno s ciljem provjere poslanih podataka u narudžbi.

U slučaju narudžbi koje odstupaju od prosječnih narudžbi ili trgovački uobičajenih količina pružatelja usluge, pružatelj usluge ima pravo na kontaktiranje kupca i može zahtijevati drugi način plaćanja skupa načina plaćanja, to jest ponude predviđenih platnih sredstava, odnosno zahtijevati odgovarajuće osiguranje plaćanja.

Pružatelj usluge može primljenu narudžbu potvrditi ili s razlogom odbiti, odnosno ne prihvatiti (npr. proizvod nije na zalihi, nije ispunjen zahtjev za odgovarajuće plaćanje, zbog unosa i objave očito pogrešne cijene koja je posljedica automatiziranog prijenosa podataka i sl.).

Pružatelj usluge može odbiti sklapanje ugovora o kupoprodaji proizvoda ili pružanju usluge samo ako to proizlazi iz okolnosti slučaja pa tako BILLIARD-PLUS zadržava pravo na odbijanje narudžbe, osobito ako kupac ima nepodmirene obveze prema pružatelju usluge iz proteklih narudžbi, ako je u sukobu s pružateljem usluge vezano uz kupnju preko IT, ili ako zloupotrebljava pravo na raskid ugovora. U slučaju odbijanja narudžbe kupac prima obavijest „narudžba odbijena“.

 

 1. NARUDŽBA POTVRĐENA / NARUDŽBA OTRPEMLJENJA – SPREMNA ZA PREUZIMANJE

U slučaju potvrde narudžbe kupac prima obavijest „narudžba prihvaćena“. Ugovor o kupnji naručenog proizvoda između pružatelja usluge i kupca sklopljen je u trenutku kada pružatelj usluge prihvati narudžbu, odnosno pošalje elektroničku poruku o potvrdi narudžbe. Od tog su trenutka sve cijene i drugi uvjeti prodaje fiksirani i vrijede za pružatelja usluge kao i za kupca. Kupnja obavljena putem internetskih stranica IT, podrazumijeva se kao kupnja obavljena sukladno pravnom redu Republike Hrvatske, s time da se kolizijska pravila ne uzimaju u obzir.

Ugovor o kupnji proizvoda, odnosno predana narudžba s potvrdom, u elektroničkom je obliku pohranjena na serveru pružatelja usluge te je dostupna kupcu u svakom trenutku na njegovom korisničkom računu (profilu). Kupac (neregistrirani korisnik) može dobiti kopiju ugovora na temelju zahtjeva u kojem navodi podatak vezan uz izvršenu narudžbu, koju šalje putem e-pošte na adresu info@epimen.hr pružatelj usluge šalje kopiju ugovora na adresu e-pošte koja je bila važeća u vrijeme kupnje, odnosno putem pošte na adresu kupca koja je bila navedena u vrijeme kupnje. Ugovor se arhivira (sprema) na vrijeme/rok potreban za čuvanje dokumenata ove vrste, sukladno zakonodavstvu, odnosno računovodstvenim standardima.

Kupac prima račun u tiskanom obliku prilikom preuzimanja, odnosno isporuke proizvoda.

U trenutku otpremanja narudžbe kupac prima obavijest „narudžba je otpremljena/pripremljena za preuzimanje“. Pružatelj usluge u dogovorenom roku pošalje (otpremi) naručeni proizvod, odnosno pripremi ga za preuzimanje. Subotom, nedjeljom i praznicima pružatelj usluge ne vrši otpremu proizvoda te se ti dani ne broje u rok isporuke. Nepreuzete pakete prodavatelj čuva u maksimalnom trajanju do , u kojem je moguće proizvod preuzeti po dogovoru. Nakon toga ugovor se smatra raskinutim i novac koji je plaćen za proizvod će biti vraćen.

 

ODGOVORNOST ZA PROIZVOD – Reklamacije

Članak 13.

Kupac može neposredno prilikom dostave (vozaču dostavljača) ili preuzimanja u poslovnici, reklamirati proizvod ako proizvod nema karakteristike koje je pružatelj usluge izričito obećao, ako su poslani pogrešni proizvodi ili u pogrešnoj količini, boji ili nekako drugačije odstupaju od narudžbe kupca.

Uz reklamaciju se sastavlja reklamacijski zapisnik. Na reklamacijskom zapisniku zapisuju se zamjedbe kupca i zahtijevano izborno pravo vezano uz rješavanje reklamacije. Reklamacijski zapisnik sastavlja se u dva primjerka, jedan primjerak šalje se kupcu.

Reklamacije proizvoda nakon preuzimanja proizvoda obrađuju se kao izvođenje zahtjeva iz naslova jamstva ili stvarnih pogrešaka te ih kupac šalje pružatelju usluge putem:

 • adrese e-pošte info@epimen.hr,
 • pozivom na telefonski broj 095/3771-313,

U slučaju opravdanih zahtjeva, kupac ima pravo na povrat razumnih troškova slanja, prema javno objavljenim tarifama prijevoznika koji pružaju javne usluge.

 

Članak 14.

CANDEO PHARM d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda, sukladno primjenjivim propisima.

Kupac je obvezan obavijestiti CANDEO PHARM d.o.o. o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na kupca. Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti CANDEO PHARM d.o.o. u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

Materijalni nedostaci za koje CANDEO PHARM d.o.o. odgovara:

 • za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato;
 • za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca (nakon kupnje) ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Predmnijeva se da je svaki nedostatak stvari koji se pokazao u roku od jedne godine od trenutka prijelaza rizika postojao i u trenutku prijelaza rizika, osim ako prodavatelj dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

Nedostatak postoji:

 • ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 • ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
 • ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
 • ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 • ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 • ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora
 • ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
 • ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 • ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
 • ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Ako je kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku kupca da sklopi ugovor.

Primjerenost proizvoda za normalno korištenje obično se provjerava s obzirom na uobičajenu robu jednake vrste ili uzimanjem u obzir izjava pružatelja usluge o karakteristikama robe, koje je dao pružatelj usluge ili proizvođač putem reklamiranja, predstavljanjem proizvoda ili navođenjem na proizvodu.

 

Članak 15.

CANDEO PHARM d.o.o. ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati, ali odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Odgovornost za materijalne nedostatke pružatelja usluge ne postoji u slučajevima koji proizlaze iz sfere kupca (tj. treće osobe), osobito ako nastanu zbog nepravilnog korištenja, mehaničkih oštećenja ili nedovoljnih zahvata (popravaka).

Kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti BILLIARD-PLUS o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

 

Članak 16.

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka CANDEO PHARM d.o.o. može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

 • uklanjanje nedostatka,
 • predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
 • sniženje cijene.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao CANDEO PHARM d.o.o. naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

CANDEO PHARM d.o.o. ima pravo odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je CANDEO PHARM d.o.o. nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da CANDEO PHARM d.o.o. neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja CANDEO PHARM d.o.o.-a ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Ako CANDEO PHARM d.o.o. u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi da ugovor održava na snazi.

Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete. Teret dokaza da je nedostatak neznatan je na prodavatelju.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka „Materijalni nedostaci“.

 

JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PROIZVODA

Članak 17.

Proizvod ima jamstvo ako je tako navedeno na jamstvenom listu ili na računu. Garancijom davatelj garancije jamči za ispravnost stvari tijekom određenog vremena (tijekom jamstvenog roka). Jamstvo je važeće uz pridržavanje uputa na jamstvenom listu. Ako nema informacije o jamstvu, proizvod nema jamstvo ili podaci o tome nisu poznati – u tom slučaju može kupac kontaktirati pružatelja usluge s ciljem prikupljanja informacija.

Ako prodavatelj jamči za ispravnost stvari u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako stvar nije ispravna, zahtijevati od prodavatelja da stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje preda ispravnu stvar.

Kupac može ostvariti jamstvo neposredno kod proizvođača ili u njegovom ovlaštenom servisu, koji je obvezan izvršiti popravak proizvoda u razumnom roku, a u suprotnom proizvod zamijeniti drugim proizvodom. Kupac također može ostvariti jamstvo kod pružatelja usluge, ali u tom slučaju vrijedi odredba iz prvog stavka.

Povrat proizvoda u jamstvu vrši se u skladu s uvjetima koje proizvođač navede na jamstvenom listu, kupac povratom proizvoda u jamstvu ne snosi troškove.

 

PREUZIMANJE PROIZVODA

Članak 18.

Kupac je obvezan proizvod vraćen pružatelju usluge zbog ostvarivanja reklamacije (materijalnog nedostatka ili jamstva) preuzeti na adresi za isporuku.

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Članak 19.

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed. Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom.

Kupac ponuđaču izjavu o raskidu šalje:

 • poštom na adresu prodavaonice.

U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora.

 

Članak 20.

Kupac je obvezan vratiti proizvod u roku 14 dana od dana raskida ugovora na način:

 • dostavom (putem pošte) na adresu prodavaonice . Adresa je navedena na računu. Kupac snosi sve troškove povrata robe. Podrazumijeva se da je kupac pravovremeno vratio robu ako je poslana prije isteka 14 dnevnog roka za povrat. Kao datum otpreme vrijedi datum kada je pošta datirana od strane pružatelja usluge poštanskih usluga.

Kupac je obvezan vratiti proizvod nekorišten, neoštećen te u originalnoj, neoštećenoj ambalaži i nepromijenjenoj količini. Kupac smije pregledati i isprobati primljen proizvod samo u opsegu koji je nužno potreban za utvrđivanje stvarnog stanja (prirode, karakteristike, funkcionalnost proizvoda) te kao što se to obično izvodi u prodavaonicama.

Svako testiranje koje odstupa od navedenog podrazumijeva se kao korištenje proizvoda. Ako je predmet povrata proizvod kupljen kao komplet, potrebno je vratiti sve dijelove kompleta. Povrat pojedinačnih dijelova kompleta nije dozvoljeno.

U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja proizvodom CANDEO PHARM d.o.o. će procijeniti umanjenje vrijednosti proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti kupca.

 

POVRAT PLAČENOG

Članak 21.

Osim kada je CANDEO PHARM d.o.o. ponudio da robu koju kupac vraća sam preuzme, CANDEO PHARM d.o.o. mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag, ako bi o tome CANDEO PHARM d.o.o. bio obaviješten prije primitka robe.

CANDEO PHARM d.o.o. nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako jeCANDEO PHARM d.o.o. ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Ukoliko je prilikom kupnje proizvoda bio obračunati popust u bilo kojem obliku (e-kupon, promocijski kod i sl.), vraća se plaćeni iznos novca , ali ne i dio iznosa koji je donio popust.

 

Članak 22.

Pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je:

 • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 • ugovor sklopljen na javnoj dražbi.

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih OPU pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

 

KUPNJA ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE REGISTRIRANE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Članak 23.

Predmetni OPU vrijede i u slučaju kupnje za pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti (u nastavku jednoznačno: „poslovni subjekti“) koja imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, osim ako je ovim člankom određeno drukčije.

Postupak kupnje odvija se potpuno jednako kao i za fizičke osobe, s tom razlikom da korisnik u postupku narudžbe odabere mogućnost – označi kvadratić („checkbox“) „račun za poslovne subjekte“ te unese ime poslovnog subjekta, poslovnu adresu, sjedište poduzeća, matični broj subjekta (MBS) i OIB (odnosno ID broj za PDV) ili izjavi (označi) da nije obveznik PDV-a. Korisnik je obvezan poslati točne i potpune podatke poslovnog subjekta.

Ako korisnik zahtijeva izdavanje računa na poslovni subjekt, podrazumijeva se da je stranka ugovora poslovni subjekt koje je navedeno kao primatelj računa odnosno da je kupoprodajni ugovor sklopljen između pružatelja usluge i poslovnog subjekta.

Korisnik klikom na ikonu „potvrdi narudžbu“ (narudžba s obvezom plaćanja) istovremeno izjavljuje da je zakonski zastupnik odnosno da je ovlašten u ime i za račun poslovnog subjekta sklopiti predmetni kupoprodajni ugovor, da jamči pružatelju usluge da će poduzeće pravilno, pravovremeno i u potpunosti ispuniti sve svoje obveze iz sklopljenog kupoprodajnog ugovora, te se neopozivo i bezuvjetno obvezuje, da će sam, kao solidarni jamac i platac, na prvi poziv pružatelja usluge, ispuniti svaku obvezu, tj. platiti svaki iznos koji poslovni subjekt kao kupac neće podmiriti iz naslova obveza, iz sklopljenog kupoprodajnog ugovora koji je sklopio u ime i za račun poslovnog subjekta.

U slučaju da korisnik odabere kao način plaćanja gotovinsko plaćanje prilikom preuzimanja, za poslovni subjekt koji je obveznik fiskalizacije vrijedi ograničenje takvog plaćanja do iznosa 5.000,00 KN jednom računu (za one koji nisu obveznici fiskalizacije ograničenje je 105.000,00 KN). U slučaju da je vrijednost kupovine viša od ovog iznosa, a odabrano je gotovinsko plaćanje pouzećem proizvoda, pružatelj usluge će obavijestiti kupca da je obvezan izvršiti plaćanje drugim sredstvom.

Ako pružatelj usluge prilikom zaprimanja narudžbe ne može na temelju javno dostupnih evidencija, tj. registara, utvrditi postojanje poduzeća, pružatelj usluge ima pravo kontaktirati korisnika i zamoliti ga da mu u razumnom roku pošalje primjerene dokaze o postojanju poduzeća, tj. može prema vlastitoj procjeni odbiti primljenu narudžbu – korisnik (kupac) primi obavijest „narudžba odbijena“.

U slučaju da poduzeće, koje je navedeno kao primatelj računa, prilikom prijema potvrde („narudžba potvrđena“), ili kasnije, više ne postoji iz bilo kojeg razloga, ili je protiv poduzeća je predložen ili pokrenut postupak zbog insolventnosti, ili je protiv poduzeća započeo postupak redovite ili sudske likvidacije, korisnik je obvezan o tome odmah obavijestiti pružatelja usluge. U ovim slučajevima pružatelj usluge može pismeno odustati od ugovora.

Kupac koji je poduzetnik, poduzeće ili pravna osoba (tj. nije potrošač), nema pravo na jednostrani raskid ugovora bez razloga, osim ako je to izričito određeno OPU.

Poduzeće ima pravo ostvariti garancijske i jamstvene zahtjeve iz naslova stvarnih grešaka proizvoda, sukladno važećem Zakonu o obveznim odnosima.

U slučaju kada prema ovim OPU, ili prema zakonu, poduzeće ima pravo na raskid ugovora ili povrat novca, povrat novca se vraća istim sredstvom plaćanja koje je bilo upotrijebljeno u slučaju kupnje. Pružatelj usluge ima pravo na zadržavanje povrata primljene uplate sve dok ne zaprimi odobrenje potpisano od strane ovlaštene osobe.

 

OSLOBAĐANJE ODGOVORNOSTI

Članak 24.

Zbog prirode poslovanja na svjetskoj mreži-internetu, ponuda proizvoda putem IT se ažurira i mijenja često i brzo. Pružatelj usluge nastoji omogućiti jasne i temeljite informacije za predstavljanje osnovnih karakteristika (svojstava) prodajnih proizvoda koje dobije od dobavljača, zbog čega pružatelj usluge ne odgovara za moguće pogreške (nepravilnosti, nepotpunosti) u podacima za moguću štetu koja iz toga može proizaći. Isto tako, zadržava pravo na promjenu informacija bez posebnog prethodnog upozorenja.

Slike (fotografije) proizvoda, objavljene u IT, su simbolične. Moguće razlike između slike i stvarnog proizvoda (odstupanje u boji, i sl.) ne utječu na specifikaciju samog proizvoda.

Pružatelj usluge se obvezuje omogućiti točne podatke o cijeni proizvoda. U slučaju da se cijena proizvoda promijenila prilikom slanja, odnosno prilikom predaje narudžbe i prihvaćanja, odnosno prilikom potvrde narudžbe u informacijskom sustavu pružatelja usluge, kupcu je (bez obzira na to je li on potrošač) omogućeno odustajanje od kupnje.

Pružatelj usluge nije odgovoran za privremeno nedjelovanje/nefunkcioniranje IT.

U IT ne vrijede sve prodajne aktivnosti koje se izvode u poslovnicama BILLIARD-PLUS, kao na primjer posebne akcije, kao npr. 3 za 2, i sl..

 

JAVNO KOMENTIRANJE  („RECENZIJE“)

Članak 25.

Internetska stranica, odnosno IT omogućava javno komentiranje – objavljivanje javnih komentara, mišljenja i ocjena proizvoda (u nastavku jedinstveno „komentari“/“recenzije“, odnosno „komentiranje“/“recenziranje“) registriranim korisnicima.

Korisnik mora biti svjestan da sve podatke, odnosno informacije koje navede u komentarima/recenzijama mogu pročitati, prikupiti i koristiti i drugi koji do njih pristupaju. Objavljeni komentari mogu ostati na internetskoj stranici i nakon zatvaranja korisničkog računa.

Komentari/recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. CANDEO PHARM d.o.o. ne prakticira niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.

CANDEO PHARM d.o.o. savjetuje da se prilikom komentiranja/recenziranja ne otkrivaju osobni podaci.

CANDEO PHARM d.o.o. zadržava pravo na moderiranje, tj. odbacivanje ili uređivanje komentara, sukladno politici moderiranja (osobito ne dozvoljava ili uklanja izjave koje su lažne, uvredljive, obmanjujuće, štetne, izražavaju prijetnje, zloupotrebu, uznemiravanje, ogovaranje ili šire klevete, sadrže nedostojan ili pornografski sadržaj, ili zadiru u privatnost drugih; uznemiravaju, ponižavaju, prijete ili su neprijateljski usmjerene prema pojedincu ili grupi pojedinaca na bilo koji način; reklamiraju sve nezakonite usluge ili prodaju bilo koji predmeta čija je prodaja zabranjena ili ograničena važećim zakonodavstvom, uključujući bez ograničenja predmete čija je prodaja zabranjena ili uređena važećim zakonodavstvom, i sl.).

Moguće CANDEO PHARM d.o.o.-ovo neprihvaćanje kršenja koje korisnik počini komentiranjem, ne znači prekid prava na djelovanje u vezi s kasnijim ili sličnim prekršajima. CANDEO PHARM d.o.o. ima pravo u takvim slučajevima, kao i u slučajevima bilo kakve zloupotrebe, provesti sve mjere ili bilo koje druge radnje koje su potrebne za zaštitu svojih prava i interesa, odnosno zbog zaštite prava i interesa drugih korisnika, odnosno bilo kojih drugih osoba.

Bez obzira na navedeno CANDEO PHARM d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s objavljenim sadržajima (informacijama, ocjenama, savjetima, mišljenjima, preporukama, izjavama) koje su predane i objavljene od strane korisnika. Objavljeni sadržaji su stavovi pojedinaca, a ne društva CANDEO PHARM d.o.o..

Slanjem i objavom sadržaja komentara, korisnik je suglasan i dodjeljuje društvu CANDEO PHARM d.o.o. trajno i krajevno neograničeno, besplatno i ne-ekskluzivno pravo (dozvolu) da sadržaj komentara koristi u potpunosti ili djelomično, da ga reproducira, distribuira, promijeni, stavi na raspolaganje javnosti na bilo koji način i u bilo kojem obliku, javno prene i na druge načine koristi sadržaj komentara u vrhu promocije internete trgovine IT.

 

 

IV.POGLAVLJE: ZAVRŠNE ODREDBE

 

POMOĆ KORISNICIMA I POSTUPAK ZA PRITUŽBE

Članak 26.

Za tehničku potporu, moguća pitanja, pritužbe ili predaju drugih zahtjeva kontaktirajte nas putem:

 • adrese e-pošte info@epimen.hr (24 sata/7 dana);
 • pozivom na telefonski broj 095 3771 313 ( od ponedjeljka do petka od 10.00 do 18.00 sati);

 

VAŽEĆE PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 27.

U slučaju eventualnog spora CANDEO PHARM d.o.o. i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Pružatelj usluge ne priznaje ni jednog izvođača izvan sudskog (alternativnog) rješavanja potrošačkih sukoba kao nadležnog za rješavanje potrošačkog sukoba, sukladno zakonu koji uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Kao pružatelj web trgovine na području Republike Hrvatske, objavljuje elektroničku poveznicu do platforme za internetsko rješavanje potrošačkih sukoba („platforma ORS“), koja je dostupna na donjoj poveznici:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR.

 

OSTALE ODREDBE

Članak 28.

Predmetni OPU predstavljaju cjelovit sporazum između CANDEO PHARM d.o.o. i korisnika, vezan uz korištenje internetske stranice IT, odnosno kupnje proizvoda preko IT te ih nije moguće mijenjati ili prilagođavati osim u pisanom obliku.

U slučaju da je bilo koja odredba OPU u cijelosti ili djelomično nemoguća za provedbu ili nevažeća, smatra se da ova odredba nije dio OPU, i da ne utječe na valjanost i provedivost drugih preostalih odredbi OPU. Neprovediva odnosno nevažeća odredba se zamjenjuje odredbom koje se najbliža svrhu nevažeće odredbe.

Korisnik ne smije prenijeti prava i obveze iz ovih OPU na treće osobe (uključujući prijenos korisničkog računa) bez prethodne pismene suglasnosti CANDEO PHARM d.o.o.-a.

 

OPU vrijede od 01.01.2022.